nieuwsbrief pasen 2013


                                                                                                                                     


Pasen

Hoe vaak heb jij al toegeleefd naar het Paasfeest; de lijdensweek met het Laatste Avondmaal, de kruisiging op Golgotha en de overwinning van Jezus op zonde en dood?

Onlangs werd ik erbij bepaald dat het hele leven van Jezus een lijdenstijd voor Hem was. Niet alleen omdat Hij wist dat zijn aardse leven zou eindigen in een helse strijd, maar ook omdat Hij voortdurend moest ervaren dat wij mensen onvoldoende begrip hebben van wie Hij is en wat Hij voor ons heeft gedaan.

Een pijnlijk voorbeeld daarvan lees je in Mattheus 17, waar Jezus uitvalt naar zijn discipelen met de woorden “Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? “, vers 17. Het was de discipelen niet gelukt om een maanzieke jongen te genezen. Je leest misschien dat verhaal op zich en dan komt de uitval van Jezus als een verrassing, maar voor Hem was dit voorval één uit een reeks. Want al vanaf Mattheus 16 spreekt Jezus regelmatig zijn verbazing uit en zijn irritatie over het ongeloof en onbegrip van zijn beste vrienden.

Ik schaamde me bij het horen van deze uitleg en bedacht dat Jezus zijn verzuchting “Hoe lang moet ik je nog verdragen?” ook voor mij opgaat. Als ik soms terugkijk op een dag, heb ik ook vaak niet ingezien waar God mee bezig was en welke rol ik daarin had kunnen spelen, maar heb ik mijn eigen agenda afgewerkt. Dat is zonde, want daardoor laten we kansen liggen, zoals de genezing van de maanzieke jongen en vergeten we te getuigen van Gods Liefde.

Paasfeest betekent vergeving voor mijn ongeloof en voor mijn gebrek aan inzicht. Nu Jezus ons niet dagelijks kan onderwijzen, mogen we vragen om Zijn Geest die ons laat zien wat zonde is en ons wijsheid en scherpzinnigheid geeft, groei in ons geloof. Gebed helpt mij om steeds meer oog te krijgen voor wat echt belangrijk is in het Koninkrijk van God.

Het gebed werkt door

Dat er dan mooie dingen gebeuren zien we ook in het werk van WakeUp Deborah. Nog steeds melden zich nieuwe Deborah’s en het gebed werkt door. Deborah’s zoeken samen naar mogelijkheden om te bidden; alleen, in kerken en voor scholen en ze zien de verhoring.

Het project “50 dagen op weg met God” dat aandacht besteed aan gebed in de periode tussen Pasen en Pinksteren, is voor Deborah’s een gelegenheid om WakeUp Deborah bekend te maken in de eigen gemeente en het als een vervolg te zien op de 50 dagen van gebed.

Afgelopen week was er in Zwolle een bijeenkomst met Bid4kidsZwolle voor alle gebedsgroepen van christelijke basisscholen. De uitnodiging was voor sommige scholen zelfs al een aanleiding om met een groep te beginnen. Er was toerusting, ontmoeting en uitwisseling van ervaringen en tips. In het najaar was in Gouda al een avond voor scholen gehouden en daar gaat het gebedswerk door. Zo wordt op een school in tweetallen gebeden voor elke groep; voor elk kind specifiek. In één gemeente zijn alle tieners tot 18 jaar gekoppeld aan een Deborah. God beantwoordt deze gebeden, zoals Hij zegt in Jeremia 33:3 en Hij maakt ons grote, wonderlijke dingen bekend!

Dit zijn ervaringen om te delen, dus mocht je een avond willen organiseren in je stad, dan kunnen we daar samen invulling aan geven. Moedig Deborah’s aan zich te laten registreren, zodat we een sterk netwerk ontwikkelen en vertel je verhaal op de website, zodat Gods naam groot wordt gemaakt.

Gebed gaat over grenzen

WakeUp Deborah is uitgenodigd voor een zogeheten Area Meeting van nationaal directeuren van Youth for Christ van Europa, Noord Afrika en het Midden Oosten. Wat een geweldige gelegenheid om daar te vertellen over de mogelijkheden en de kracht van gebed voor de tieners die de programma’s van Youth for Christ volgen. Stel je voor dat in tal van landen mensen de knieën buigen in afhankelijk van God en dat we Hem aan het werk zien. Laten we daarvoor bidden!

Vanuit Afrika en Azië zijn vragen gekomen om informatie en materiaal, vanuit het verlangen om met gebed te beginnen. Daarom is er binnenkort een Engelstalige website van WakeUp Deborah om deze landen te ondersteunen: www.wakeupdeborah.org.

Landelijke ontmoetingsdag op 28 september

Deborah’s maken deel uit van een gebedsnetwerk, maar belangrijker, ook van het lichaam van Christus. Die gemeenschap willen we ook met elkaar beleven in een landelijke ontmoeting op zaterdag 28 september op landhuis De Lindenhorst in Driebergen. Reserveer die dag alvast!

Het programma is nog in voorbereiding en inbreng van jullie of een concreet aanbod wordt gewaardeerd. Dat geldt ook voor sponsoren, die deze dag willen helpen financieren.

Geloof, Hoop & Tieners

Voor de Deborah’s die zich na de Kerst hebben aangemeld nog het volgende;

Youth for Christ heeft een boekje uitgegeven over geloofsopvoeding voor ouders van tieners in de leeftijd van 10 tot 16 jaar. Het heet “Geloof hoop & tieners” en bevat 27 toptips over geloofsopvoeding. WakeUp Deborah heeft een hoofdstuk geschreven over “Het gebed als fundament”. Het is gratis aan te vragen via de site www.geloofhooptieners.nl. Een echte aanrader!

Met YfC Zwolle gebruiken we dit boekje in een kerk als een instrument voor tienerpastoraat. Ondersteund door een vragenlijst onder ouders en tieners en met een startavond over de ontwikkeling van tieners, wordt het boekje in een aantal bijeenkomsten besproken met ouders.

 

Dank voor jullie gebed en Gezegend Paasfeest!  Saskia van Helden, coördinator WakeUp Deborah

 

“Dit alles is het werk van God.

Hij heeft door Christus de wereld met zich verzoend”, 2 Korintiërs 5: 18 en 19.