nieuwsbrief pasen 2012

Nieuwsbrief Pasen 2012

We vieren Pasen, want omdat Jezus voor ons is gekruisigd en opgestaan, mogen we met Hem leven. 
Ik begrijp nog steeds niet voluit wat dat voor mij betekent, maar ik heb het wel nodig om daar elke dag mee te beginnen en er uit te leven. 
 
In de weken voor Pasen wordt er ook veel gepreekt en geschreven over de Kruiswoorden. Dat zijn de woorden die Jezus sprak toen hij aan het kruis hing. 
 
Je kunt er van op aan dat deze woorden zijn uitgesproken, omdat ze echt van betekenis waren. Johannes beschrijft de situatie over één van die Kruiswoorden:
 
Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon,’ en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam die leerling haar bij zich in huis. Johannes 19: 25 – 27.
 
Als Deborah lees ik met extra belangstelling gedeelten in de Bijbel waar gesproken wordt over de relatie tussen ouders en kinderen. Wat zegt de Bijbel daar over en wat betekent dat voor mij?
 
Hier lees ik een ontroerend moment van zorg, van liefde en van troost in de woorden van Jezus. Zijn moeder, die een vriend van Hem als haar eigen zoon mag zien en zijn beste vriend en leerling die Hij aan de zorgen van zijn moeder toevertrouwt. 
 
We zien hier hoe het evangelie nieuwe familiebanden schept in het gezin van God. Ook dat is dus Pasen. De overwinning van Jezus aan het kruis, betekent dat wij zijn liefde en vergeving mogen bidden voor de tieners en kinderen die ons zijn toegewezen, zoals Maria de zorg voor Johannes op zich nam.
 
Ik wens jullie Gezegende Paasdagen, met weer meer zicht op de heerlijkheid van God en de liefde die Hij ons door dit feest wil geven.
 
Hartelijke groet, Saskia van Helden