nieuwsbrief kerst 2012

Zwolle, 21 december 2012

 

Beste Deborah’s                                  

 

Nu het bijna Kerstfeest is en er een nieuw jaar begint, wil ik jullie graag bijpraten over WakeUp Deborah, want het wereldwijde mozaïek van voorbidders is ook dit jaar weer gegroeid.

In Nederland zijn op meerdere plaatsen presentaties gegeven over de kracht van gebed in kerken, op scholen en in gezinnen. Het zijn avonden waar verhalen worden gedeeld over de uitwerking van gebed in het leven van jongeren en waar elke avond wordt afgesloten met het bidden bij naam, van kinderen en tieners. Indrukwekkend om te horen waar jongeren mee te maken krijgen en in wat voor eenzaamheid ze soms leven. In Gouda ontstond het mooie initiatief om een biddende stad te worden, wat zal daar een kracht van uit gaan. In Zwolle willen ze dat voorbeeld volgen en komend voorjaar alle gebedsgroepen van de basisscholen uitnodigen om elkaar aan te moedigen in gebed en om ervaringen te delen.

Afgelopen zomer was ik aanwezig bij het jubileum van Youth for Christ Brazilië, waar WakeUp Deborah in 1995 is begonnen. Tijdens de officiële viering mocht Helida vertellen over het wereldwijde gebedsnetwerk dat nu al in 35 landen bestaat. Ook ik mocht daar vertellen over de ontwikkeling van WakeUp Deborah in Nederland en de prille start in Europa. Ik heb daar dus over verteld over het begin in Nederland en voorbeelden genoemd van er gebeurt in kerken. Het was een feest, want in de zaal zaten veel Deborah's en die begonnen na afloop prompt hun Deborah lied te zingen, een soort van strijdlied met bewegingen. Ik heb natuurlijk gevraagd of ze dat konden vertalen en ik hoop de tekst en melodie nog te krijgen. Ik ben altijd zo onder de indruk van hun power en energie, maar dat komt misschien ook, omdat zij het gebed ervaren als een middel om het gevecht met het kwade aan te gaan en echt te strijden voor de geloofsgroei bij hun kinderen. Wij zijn meer opgegroeid met zacht en devoot en eerbiedig gebed.

Bijzonder was dat op mijn verdere reis door Brazilië ik regelmatig Deborah’s tegenkwam op de zondagen tijdens een kerkdienst. Dat waren mooie, gastvrije ontmoetingen, waar ik onze buttons kon uitdelen en vertellen over Nederland.

We horen ondertussen dat er in Chili, Argentinië en Bolivia grote stappen zijn gezet met kleine groepen van bidders en vaste coördinatoren. Wij kunnen soms ontmoedigd raken, niet alleen wanneer ons geduld op de proef wordt gesteld maar ook wanneer wij zoveel leed zien en moeiten bij onze kinderen, tieners en jongvolwassenen. Dan is het van belang te bedenken dat alles klein begint en dat het altijd met gebed begint. Want God is er overal en altijd.

Terug in Nederland kreeg WakeUp Deborah het verzoek van YfC om mee te werken aan een boekje over geloofsopvoeding. Het is geschreven voor ouders van tieners in de leeftijd van 10 tot 16 jaar en heet “Geloof hoop & tieners, 27 toptips over geloofsopvoeding. Het is gratis aan te vragen via de site www.geloofhooptieners.nl. Het is een echte aanrader, met voorbeelden van verhoring op gebed!

En nu zijn we druk met de voorbereiding van het project “50 dagen op weg met God” van het Evangelisch Werkverband. Het is een aanmoediging voor kerken om de periode tussen Pasen en Pinksteren te gebruiken om meer aandacht te geven aan het gebed en wij mogen daarin meedoen. Alle informatie pakketten die de kerken ontvangen, bevatten flyers van WakeUp Deborah om als kerk of als gemeentelid te beginnen met het gebed. Wat zou het fantastisch zijn wanneer de kerken het gebed en de afhankelijkheid van God meer centraal gaan stellen; wat een zegen voor onze jongeren en een overgave voor ons ouderen.

Van Gabriela, coördinator in Enschede, kreeg ik de vraag om voorbede te vragen in de nieuwsbrief voor jongeren in de gevangenis. Ze had een verdrietig verhaal gelezen in een vakblad, waarbij ze terug moest denken aan de tijd toen ze bij de jeugdgevangenis werkte als groepsbegeleider.

 

“Met Kerst is het extra zwaar voor jongeren van 12 tot 18 jaar die opgenomen zijn in een gesloten afdeling, een plek waar ze niet hadden willen zijn. Ook is het moeilijk voor hun ouders die zich machteloos voelen en die het zo graag anders hadden gewild maar die geen andere keuze hadden. Ouders en kinderen gescheiden van elkaar en eenzaam met Kerst, terwijl voor veel mensen Kerst de tijd is om bij familie en vrienden te zijn.

 

God zorgde voor het gezin van Jezus, Maria en Jozef. Laten wij bidden voor deze tieners of jongvolwassenen die met Kerst niet bij hun familie mogen zijn, maar in een jeugdzorginstelling moeten verblijven. Dat de liefde van het kind Jezus hun harten mag vullen en ze een onmetelijke liefde mogen ervaren.

 

Want Jezus is geboren, de Redder van deze wereld, diegene die verloren mensen zoekt, heel maakt wat kapot was en deze jongeren het fantastische gevoel geeft dat ze ertoe doen, meer dan ze misschien ooit zullen beseffen.”

“De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was”, Lucas 19: 10

Ik wens alle Deborah’s, mooie Kerstdagen en een Gezegend Nieuwjaar waarin onze gebeden een plaats mogen krijgen in Zijn Koninkrijk.

Saskia van Helden

Coördinator WakeUp Deborah