nieuwsbrief december 2011

Nieuwsbrief december 2011
 
"Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op Zijn schouders. Deze namen zal Hij dragen: Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst ", Jesaja 5:9.
 
In de dagen voor Kerst word ik bemoedigd door deze woorden uit de Bijbel. Want elke dag mag ik bidden tot die Raadsman die beter dan ik begrijpt wat kinderen nodig hebben, tot die Held die de duisternis heeft overwonnen, de Vader die hen altijd liefheeft en de Vorst die hen vrede wil brengen. In die namen is alles gevat wat we nodig hebben als we onze kinderen opdragen aan God.
 
WakeUp Deborah is ruim een half jaar geleden in Nederland begonnen en inmiddels hebben ruim 100 Deborah's zich aangemeld. In het hele land, in bijna alle provincies en de grote steden zijn elke dag Deborah's in gebed en daar gaat een geweldige belofte van uit. God leidt deze gebedsbeweging door de kracht die Deborah's mogen ontvangen om elke dag te bidden, om elkaar aan te moedigen, creatief te zijn en om getuigenissen te horen.
 
In Zwolle, in de PKN, is na de zomer de eerste groep gestart met Mirjam als coördinator. Regelmatig is er een bijeenkomst waarbij Deborah's, volgens een vaste opzet, ervaringen uitwisselen en bidden. Er is een sfeer van openheid en vertrouwen en de samenkomsten doen denken aan die van de eerste christenen waarover we kunnen lezen in de Bijbel; er wordt veel gedeeld. De groep is nu zo groot, dat ze mogelijk gaan opsplitsen. Ook in Enschede, bij de gemeente Harmony,  is een groep gestart, olv Gabriela, waar erg veel creativiteit loskomt om deze gebedsbeweging verder onder de aandacht te brengen.  Mirjam en Gabriela zullen met enige regelmaat hun ervaringen op de website zetten.
 
WakeUp Deborah zet mensen aan het denken en wekt het verlangen naar gebed. We krijgen uitnodigingen om te vertellen over het gebed; op een verjaardagsfeest; op een gebedskring van een basisschool, op mannenbijeenkomsten. We krijgen vragen om te bidden voor kinderen bij een doop, of bij het overlijden van een ouder en er zijn gemeenten die een deel van de dienst willen besteden aan WakeUp Deborah.
Youth for Christ wil WakeUp Deborah inzetten bij de activiteiten op scholen en in wijken. Dat is een geweldige kans om ook voor jongeren die God niet kennen een Deborah te vinden.
 
Wereldwijd groeit WakeUp Deborah, tot in landen waar het evangelie niet openlijk mag worden doorgegeven. Ook vanuit Nederland mogen we daar aan bijdragen. In het najaar heb ik op een internationaal congres in Denver, Amerika, de wereldcoördinator WakeUp Deborah ontmoet. Met Helida en nog andere vrouwen mochten we dit gebedswerk presenteren en zijn we uitgenodigd om wereldwijd aanspreekpunt te zijn. Zo wordt vanuit Nederland Europa ondersteund en hopen we na Nieuwjaar de Europese website te openen. In Italië, Ierland en Servië willen ze gaan beginnen.
 
De startfase is dus heel afwisselend en inspirerend, maar ook druk. Gelukkig hebben we nu een secretarieel medewerker, Wilma Plantinga. Zij ondersteunt WakeUp Deborah en zal mn de website actueel houden. Zoals jullie waarschijnlijk hebben opgemerkt, is dat ook echt nodig. Zij gaat verder op zoek naar materialen die kunnen helpen bij de verspreiding van het gebed, zoals de gebedsmatjes, die elke Deborah nog tegoed heeft. We zijn blij met de gift die we hebben ontvangen om de aanschaf mogelijk te maken en we hopen het juiste formaat te vinden, dat per post naar jullie verstuurd kan worden. Ook op de website binnenkort het overzicht van Deborah's in Nederland; anoniem, maar wel op locatie zodat je beeld krijgt van Deborah's dichtbij en mogelijk een groepje kunt vormen.
 
Deborah's, het is bijzonder om met elkaar verbonden te zijn door Jezus Christus en elkaar te herkennen in Zijn Liefde. Alles wat daaraan bijdraagt is welkom. Jullie worden daarom van harte uitgenodigd om via de mail wakeupdeborah@yfc.nl je ideeën en getuigenissen te delen.  Ik zie daar naar uit.
Ik wens jullie Gezegende Kerstdagen en een Nieuwjaar vol van Belofte toe.
 
Zustergroet, Saskia van Helden
Coördinator WakeUp Deborah Nederland